Nieuwe trend: Verkopen debiteuren

Al jaren is het verkopen van vorderingen populair in Amerika en Engeland. Nu lijkt deze trend ook over te waaien naar Nederland. Uit het vandaag verschenen onderzoek uitgereikt op het symposium 'Cashflow aan de Amstel' van full service credit management organisatie EDR Credit Services, blijkt deze vorm ook succesvol te zijn in Nederland.

Bedrijven die reeds gebruik hebben gemaakt van het verkopen van hun vorderingen zijn volledig tevreden en zeker van plan om in de toekomst wederom gebruik te maken van deze methode.

Het verkopen van vorderingen gebeurt echter in de meeste gevallen pas op het laatste moment, als de vorderingen zijn afgeschreven of een incassobureau reeds is ingeschakeld. Door eerder gebruik te maken van het verkopen is het kapitaal direct beschikbaar, operationele kosten worden verminderd en kan de aandacht van de bedrijven uit blijven gaan naar de winstgevende klanten.

De meest opvallende resultaten uit het onderzoek:
- 76% van de ondervraagden heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van verkoop van vorderingen
- 24% van de ondervraagden heeft in de afgelopen jaren wel een debiteurenportefeuille verkocht
-100% van de bedrijven is tevreden met het resultaat na het verkopen van een
portefeuille en is van plan nogmaals hun portefeuille te verkopen
- 39% ziet onmiddellijke verbetering van de cashflow als grootste voordeel bij verkoop van vorderingen
- 46% is bang voor reputatieschade bij verkopen van vorderingen, dit is op te lossen bij een vertrouwenwekkende relatie

Uit het onderzoek blijkt dat nog geen kwart, 24%, van de bedrijven gebruik maakt van verkopen van hun vorderingen waarbij 100% tevreden is met de uitkomst. Deze bedrijven zijn in de toekomst ook zeker van plan om hun vorderingen te verkopen.

Het verkopen van deze vorderingen gebeurt echter pas in 38% van de gevallen wanneer een standaard incassoprocedure niet succesvol is geweest, of in 31% van de gevallen, wanneer de vorderingen als oninbaar zijn afgeschreven.

Bedrijven zouden meer kunnen profiteren van deze handeling door in een eerder stadium de vorderingen te verkopen. Het grootste voordeel, genoemd door de ondervraagde bedrijven, is in de eerste plaats met 39% de direct stijging van hun cashflow.

Daarnaast wordt de extra aandacht die besteed kan worden aan de  winstgevende klanten door 24% genoemd als een groot voordeel, met 21% gevolgd door de verlaging in operationele kosten.

Nederland blijft wat betreft deze incassovorm ver achter bij de internationale trend. In de Verenigde Staten wordt er jaarlijks voor ruim 120 miljard aan vorderingen verkocht. Als grootste nadeel van het verkopen van vorderingen wordt door 46% van de respondenten de mogelijke reputatieschade genoemd.

Deze kan ontstaan als er niet goed wordt omgegaan met het innen van de vorderingen. 'Het is van groot belang dat de reputatie van de verkopende partij in goede handen is.' meldt Robin Bodaan, directeur EDR Credit Services

'Door de wensen van de verkopende partij in acht te nemen, wordt de weerstand van mogelijke imago-reputatieschade geminimaliseerd. Zowel koper als verkoper dienen als uitgangspunt een realistische prijsstelling na te streven in het offertetraject.

Daarnaast moet de koper over een uitstekende financiële positie beschikken om omvangrijke debiteurenportefeuilles op te kunnen kopen. Hierdoor is de verkoper van vorderingen verzekerd van een snelle financiële en professionele afwikkeling van de transactie.In Engeland is voor het opstellen van de 'spelregels' en de controle daarop een onafhankelijk instituut opgericht. In Nederland is een dergelijke instantie in oprichting.'

Over deze opzienbarende resultaten en kenmerken in de diverse branches werd op het symposium onder meer gesproken door Tim Zeiger, investment professional Värde, partner van EDR Credit Services. Willem-Jan Brinkman, associate director KPMG Corporate Finance, Jan Hijzelendoorn, director business development EDR, Monique Groenewegen, director marketing EDR en Robin Bodaan, directeur EDR Credit Services.

Aan het onderzoek hebben CFO's en CEO's van bedrijven deel genomen uit de financiële branche zoals kredietverstrekkers en banken, maar ook creditcard-, telecom-, energie- en leasebedrijven.

https://financieel-management.nl/artikel/nieuwe-trend-verkopen-debiteuren

Comments are closed.