IFP financiert ‘nieuwe’ advies facturen intermediairs

ANP

EDR Works neemt vandaag officieel een online platform in gebruik voor het faciliteren en financieren van adviesfacturen in de verzekeringssector. Het Intermediair Facturatie Platform (IFP) verzorgt automatisch facturatie, herinnering, aanmaning, sommatie en incasso. De start van deze dienstverlening vloeit voort uit het provisieverbod dat minister De Jager onlangs afkondigde voor complexe verzekeringsproducten.

Het IFP, dat de afgelopen maanden met succes door EDR Works is getest en inmiddels diverse klanten kent, richt zich met name op intermediairs. Zij zien zich geplaatst voor een nieuwe administratieve praktijk, waarin zij zelf verantwoordelijk zijn voor de incasso van hun facturen. Op de factuur van tussenpersonen maakt verrekening van provisie plaats voor doorbelasting van een fee of abonnementsgeld. Het IFP helpt om die inning in goede banen te leiden.

Vooruitlopend op de ontwikkelingen in de branche is EDR Works als onafhankelijke financieringmaatschappij een jaar geleden, op initiatief van ASR Verzekeringen, begonnen met de bouw van het IFP. Het platform biedt intermediairs de mogelijkheid facturen te laten vervaardigen, waarna de behandeling (het debiteurenbeheer), de inning van de vorderingen en indien nodig de incasso integraal worden verzorgd. Koppeling met bestaande polisadministratiesystemen behoort ook tot de mogelijkheden.

Het primaire doel van het IFP is financiering van consumentenfacturen waarbij debiteurenrisico's, die intermediairs lopen, worden gereduceerd of volledig worden overgenomen. Het platform verzorgt tevens integraal de financiële afwikkeling van diverse abonnementsvormen. EDR Works kent vier verschillende proposities, waarbij de afname van diensten door intermediairs naar behoefte kan worden geïntensiveerd.

Intermediairs kunnen kiezen voor alleen administratieve ondersteuning, factoring (bevoorschotting waarbij het risico op de vordering blijft bestaan) of verkoop van de vorderingen. In het laatste geval blijft er voor de tussenpersoon geen debiteurenrisico meer over. IFP biedt intermediairs tevens de gelegenheid met hun klanten afspraken te maken over gespreide betaling, waardoor nieuwe dienstverlening niet wordt afgeremd.

Gelijktijdig met de start van het IFP begint een nauwe samenwerking tussen EDR Works en ASR Verzekeringen. Alle accountmanagers van deze early adaptor worden momenteel door middel van workshops per regio gedetailleerd geïnformeerd over het IFP, waarna ze op hun beurt de intermediairs waarmee ASR samenwerkt vertrouwd kunnen maken met het platform.

ASR Verzekeringen is de samenwerking met EDR Worksaangegaan omdat zij vroegtijdig het beloningsmodel in de intermediaire markt zagen veranderen. Om het intermediair te ondersteunen met deze veranderingen is het programma Vol Vertrouwen Ondernemen opgezet waarbinnen het IFP een van de initiatieven is.

EDR Worksis een speciaal voor de verzekeringsbranche opgericht onderdeel van EDR holding, met twintig jaar ervaring in financiële dienstverlening: acceptatie, facturatie, debiteurenbeheer, incasso en bevoorschotting van B2C en B2B vorderingen. EDR Worksverleent onafhankelijk diensten voor het intermediair en maakt gebruik van zelf ontwikkelde technologie om credit management processen te optimaliseren en kredietrisico's te reduceren.

https://www.perssupport.nl/persbericht/49313/ifp-financiert-nieuwe-advies-facturen-intermediairs

Comments are closed.